Bulunduğu Kütüphane/ler [10]
Tür [3]
Alt Tür [18]
Şekil [2]
Dil [15]
Sanal Bölüm [1]
Yayın Tarihi [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [2]
Yazar [1000]
Konu [13]
Yayınlayan [851]
Süre [7]
Süreli / Yıl [55]
Süreli / Sayı [282]
Kitap
975191311X

Konut özel ihtisas komisyonu raporu /

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
1996
Kitap

Yem Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu /

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
1996
Kitap
9751912997

Kibrit alt komisyonu raporu / ; haz. Kimya Saniyi Özel İhtisas Komisyonu

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
1996
Kitap
9751912970

Deterjan alt komisyonu raporu / ; haz. Kimya Sanayii Özel İhtisas Komisyonu

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
1996
Kitap
9751912962

Boya alt komisyonu raporu / ; haz. Kimya Sanayii Özel İhtisas Komisyonu

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
1996
Kitap
Kitap
9751912954

Sabun komisyonu raporu / ; haz. Kimya Sanayii Özel İhtisas Komisyonu

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
1996
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap