Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [2]
Oda [1]
Ortam [1]
Yazar [2]
Konu [1]
Kitap [Masal]

Köroğlu Destanı / Pertev Naili Boratav

Boratav, Pertev Naili
1984
Kitap [Masal]

Folklor yazıları / İlhan Başgöz

Başgöz, İlhan
1986