Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Ortam [1]
Süre [2]
Süreli / Yıl [3]
Süreli / Sayı [3]
Süreli Sayı [Dergi]

İş dergisi

1972
Süreli / Yıl1972
Süreli / Sayı74-77
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]

İş dergisi

1973
Süreli / Yıl1973
Süreli / Sayı78-88
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]

Kültür ve sanat

1990
Süreli / Yıl1990
Süreli / Sayı5,7-8
Süreli / Cilt2