Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Ortam [1]
Süre [2]
Süreli / Yıl [3]
Süreli / Sayı [3]
Süreli Sayı [Dergi]

İş dergisi

1974-1975
Süreli / Yıl1974-1975
Süreli / Sayı89-92,94-101
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]

İş dergisi

1977
Süreli / Yıl1977
Süreli / Sayı134-135
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]

Kültür ve sanat

1991
Süreli / Yıl1991
Süreli / Sayı9-12
Süreli / Cilt3