Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Ortam [1]
Süre [2]
Süreli / Yıl [3]
Süreli / Sayı [3]
Süreli Sayı [Dergi]

İş dergisi

1980
Süreli / Yıl1980
Süreli / Sayı165,170
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]

İş dergisi

1981
Süreli / Yıl1981
Süreli / Sayı171,172,174-181
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]

Kültür ve sanat

1993
Süreli / Yıl1993
Süreli / Sayı17-20
Süreli / Cilt5