Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Ortam [1]
Süre [2]
Süreli / Yıl [3]
Süreli / Sayı [3]
Süreli Sayı [Dergi]

İş dergisi

1984
Süreli / Yıl1984
Süreli / Sayı207-209
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Dergi]

İş dergisi

1986
Süreli / Yıl1986
Süreli / Sayı238,242
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Dergi]

Kültür ve sanat

1995
Süreli / Yıl1995
Süreli / Sayı25,27-28
Süreli / Cilt7