Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı [Dergi]

İş dergisi

1978-1979
Süreli / Yıl1978-1979
Süreli / Sayı137-38,143,145-156
Süreli / Cilt4