Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı [Dergi]

İş dergisi

1982
Süreli / Yıl1982
Süreli / Sayı183-186,193-194,202-206
Süreli / Cilt6