Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]

İş dergisi

1974-1975
Süreli / Yıl1974-1975
Süreli / Sayı89-92,94-101
Süreli / Cilt3