Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Sayı [2]
Süreli Sayı [Dergi]

İş dergisi

1977
Süreli / Yıl1977
Süreli / Sayı134-135
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]

İş bülteni

1977
Süreli / Yıl1977
Süreli / Sayı1-6