Tür [2]
Şekil [2]
Sanal Bölüm [1]
Yayın Tarihi [117]
Oda [7]
Ortam [2]
Yazar [112]
Konu [8]
Yayınlayan [181]
Kitap [Katalog]
Kitap [Katalog]
Kitap [Katalog]
Kitap [Katalog]
Kitap [Katalog]
Kitap [Katalog]
9757657107

Uludağ Üniversitesi Yayınları toplu kataloğu (1975-1989) /

Uludağ üniversitesi Kütüphane ve Dökümatasyon Dairesi Başkanlığı
1989
Kitap [Katalog]
9757636150

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları Toplu Kataloğu (1975-1992) /

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
1992
Kitap [Katalog]
Kitap [Katalog]
Kitap [Katalog]
Kitap [Katalog]
Kitap [Katalog]